Общи условия

Общи условия на „Пи Ем Интърнешънъл АГ“ за търговия и доставка

1. Известие за правото на потребителя да анулира договора

Имате право да анулирате вашия договор в рамките на 14 дни, като за тази цел не е нужно да изтъквате конкретни причини. Периодът от 14 дни започва да тече от момента, в който вие или посочена от вас трета страна, която не е превозвач, поеме владение върху първите стоки (ако договорът предвижда редовни /автоматични/ доставки на стоки) или върху последните такива (ако доставката на стоките се извършва на разсрочени пратки или на части).

За да упражните правото си на отказ от договора, вие трябва да ни информирате за вашето решение чрез ясно изразена декларация (като например пощенско писмо, факс или имейл), изпратена на следния адрес:

PM Int. Bulgaria
Удово 1
София 1000, България
адрес на ел. поща: info@pm-international.bg

С оглед спазването на срока, въпросната декларация за упражняване на правото за прекратяване на договора трябва да бъде изпратена от вас преди изтичане на споменатия по-горе 14-дневен период.

Последствия от анулирането

В случай, че канселирате настоящия договор, ние ще имаме задължението да върнем всички получени от вас плащания, включително и разходите за доставка (с изключение на всякакви допълнителни разходи, възникнали в резултат на това, че сте избрали доставка, различна от предложената от нас разумна стандартна доставка), като това трябва да бъде извършено незабавно или най-късно до 14 дни след датата, на която сме получили вашата декларация за прекратяване на договора. Ако не е договорено нещо друго, връщането на плащането ще бъде извършено по начина, използван от вас при първоначалната транзакция, като на вас няма да ви бъдат начислени никакви такси. Можем да откажем връщане на плащането дотогава, докато не получим обратно всички ваши стоки или докато не ни представите доказателство за тяхното изпращане, в зависимост от това кое от двете ще настъпи по-рано.

Стоките следва да бъдат върнати от вас незабавно или при всички случаи най-късно в рамките на 14 дни от датата, на която сте ни информирали за анулирането на договора. Стоките трябва да бъдат изпратени на следния адрес: 

PM Int. Bulgaria
Илиянско шосе 8, М Парк
София 1220, България

Изпратете стоките навреме, преди изтичане на периода от 14 дни. Свързаните с връщането на стоките преки разходи са за ваша сметка. Доставки без заплащане не се приемат. Длъжни сте да покриете загубата в стойността на стоките, ако тази загуба се дължи на неправилното използване на стоките при тестването на условията, свойствата и функциите.

2. Повреди по време на превоз

Транспортните рискове се поемат от изпращача.

3. Разходи за доставка

Таксите за плащане при доставка (доколкото са приложими) винаги се поемат от получателя.

4. Ограничения върху доставката

Доставяме до изчерпване на наличните количества.

5. Запазване на правото на собственост

Стоките остават собственост на „ПМ Инт.България“ до получаване на цялото плащане.

6. Плащане, падеж, закъснения

Стоките могат да бъдат платени с кредитна карта, PayPal, наложен платеж, банков превод или в брой. В отделни случаи „ПМ Инт. България“ си запазва правото да откаже определени платежни методи.   

Плащането се извършва при изпращане на стоките.

В случай на закъсняло плащане ние имаме правото да ви начислим такси за забавено плащане.

7. Интернет указания (версия от 25-ти февруари 2015 г.)

Използването на интернет адреси (имена на домейни) за връзка към официалните сайтове на „Пи Ем“ се регулира по следния начин:

По принцип марките на „Пи Ем Интърнешънъл“ не могат да бъдат използвани заедно с имена на домейни (като например: www.activize.de, www.activize.com, www.fitline.eu, www.fitline.info,  www.restorate.net и др.).

Не се разрешава използване на марките на „Пи Ем Интърнешънъл“ в думи и изображения.

Марките на „Пи Ем Интърнешънъл“ могат да бъда ограничено използвани с допълнение, т.е. ако много други думи се използват като допълнение (www.fitline-seite.de, www.fitline-einkaufen.com,  www.fitline-nutrition.net, www.peters-activize-seite.de и пр.), а домейнът прави връзка към официален сайт на „Пи Ем“. Имената на продуктите са недопустими като допълнение (напр. www.fitline-zellschutz.com). Като цяло домейнът трябва да отговаря на всички законови изисквания.

„Пи Ем Офис Шоп“ е на ваше разположение за продажба на продукти през интернет. Продажбите и рекламите с използване на имена на марки (с думи или изображения) извън тези сайтове не са разрешени, като това важи също така за ebay или други подобни платформи.   

Използването в социални мрежи („WKW“, „studiVZ“, „facebook“ и др.), адресни портали („жълти страници“, „meine-stadt“ и пр.) и „Google-Maps“ е разрешено, стига екипният партньор да е описан като дистрибутор с регистрирани данни за контакт. Не се допускат добавки от сорта на лога, изображения, други марки или твърдения за лечебни или ефективни свойства. Съдържанието трябва да е безупречно от юридическа гледна точка (закон за конкуренцията, здравни претенции, патентно право, закон за търговските марки и др.).

Не можете да поставяте официалните сайтове на „Пи ЕМ“ в рамка на собствения ви уебсайт.

Европейската комисия предлага платформа за онлайн разрешаване на спорове, която можете да намерите на следния електронен адрес: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  Считано от 15-ти февруари 2016 г., тази платформа може да се използва за разрешаване на всякакви спорове във връзка с направени онлайн поръчки.

-КРАЙ-