Импрессум

П.М.-Интернешънъл-България е представителство на PM-International AG Luxemburg, 15, Wäistrooss, L-5445 Schengen

Отговорник за съдържанието:

PM Int. Bulgaria Удово 1 София 1000, България
адрес на ел. поща: info@pm-international.bg

+359882335536

Авторско право
Всички дизайн на уебсайта, текст, графики, селекции, оформления и софтуер Copyright © 1999-2011 PM-International. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ. Копирането или възпроизвеждането (включително отпечатването на хартия) на целия уебсайт или на части от него не е разрешено.
Всяко друго използване на материалите или информацията, налична на този уебсайт - включително възпроизвеждане, разпространение, промяна и публикуване - е забранено без предварителното писмено съгласие на PM-International.


Уебсайтът на PM-International AG съдържа връзки към уебсайтове на други доставчици. Ако последвате тези връзки, ще напуснете страниците на PM-International AG. PM-International AG не носи отговорност за съдържанието на тези външни сайтове и не поема никаква отговорност в това отношение.


Длъжностно лице по защита на данните в съответствие с Федералния закон за защита на данните
Д-р Раймунд Абеле, PM-International AG

може да бъде намерен на следния адрес: datenschutz@pm-international.de
 

Информация за разрешаване на спорове
Стремим се да разрешаваме всички различия в мненията, произтичащи от нашите договорни отношения, по приятелски начин. Затова, моля, свържете се с нас, за да намерим заедно решение.

Ако проблемът не може да бъде разрешен по удовлетворителен за Вас начин, моля, обърнете се към Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V. (BDD) (https://www.direktvertrieb.de). BDD ще се опита да посредничи между вас и нас.  

Ако и по този начин не може да бъде постигнато приятелско решение, ние сме готови да участваме в извънсъдебна арбитражна процедура във Федералния универсален арбитражен център към Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl (www.verbraucher-schlichter.de). Освен това процедурата се урежда от процедурните правила и правилата за разходите на този орган (https://www.verbraucher-schlichter.de/schlichtungsverfahren/verfahrensordnung/verfahrensregelung).  

Информация за онлайн решаване на спорове съгласно чл. 14, ал. 1 ODR-VO:
Европейската комисия предоставя платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), която можете да намерите на адрес https://ec.europa.eu/odr. Потребителите имат възможност да използват тази платформа за разрешаване на своите спорове.