Cookies

Denna hemsida använder så kallade cookies. En cookie är en textbaserad datafil med ett identifikationsnummer som överförs och lagras på användarens dator när denna besöker hemsidan med resterande efterfrågade data. Filen kommer vara tillgänglig vid senare besök och används för att autentisera användaren.

Cookies är endast filer och inte skadliga programvaror, de utgör med andra ord ingen risk för din dator. Cookies innehåller inte någon personlig information, ditt är således integritetsskydd är garanterat. Beroende på webbläsarens inställningar, kan användaren automatiskt acceptera cookies. Dessa inställningar går att ändra och lagringen av cookies går att justera på ett sätt att användaren blir informerad när en cookie dyker upp. Men om användningen av cookies avaktiveras kommer en del av hemsidans funktioner att inte längre vara tillgängliga, eller endast vara tillgängliga i begränsad omfattning.

För att fastställa användarbeteendet på PM-Internationals hemsida, undersöker vi hur användare har kommit till hemsidan. Denna information samlas in genom användandet av cookies. Men denna granskning samlar inte in någon personlig information (data som gör det möjligt att identifiera dig). Genom denna anonyma procedur är det inte möjligt att finna en specifik persons beteende.

Om du inte önskar att din enhet ska kännas igen genom lagringen av cookies, då kan du ställa in din webbläsare att blockera användningen cookies, ta bort dem från hårddisken, eller att varna dig innan en cookie lagras. De flesta webbläsare har ett alternativ som begränsar lagringen av cookies eller helt förhindrar det. Vi vill dock poängtera att utan cookies kommer inte alla funktioner på vår hemsida att kunna användas full ut.

Sociala nätverk

Vi använder pluginprogram från olika sociala nätverk på våra hemsidor.

Facebook

Denna hemsida använder följande pluginprogram från det sociala nätverket Facebook:

  • Gilla-knapp
  • Dela-knapp


Facebook drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ace, Palto Alto, Ca 94304, USA och är tillgänglig under www.facebook.com. Dessa individuella sociala pluginprogrammen är markerade med en av Facebooks logotyper eller med frasen ”Facebook socialt pluginprogram”. En lista med utseende och funktioner hos de individuella pluginprogrammen kan du hitta här: developers.facebook.com/docs/plugins . När du tittar på en av våra sidor som innehåller sociala pluginprogram görs en direktförbindelse till Facebooks servrar från webbläsaren som du använder. Det sociala pluginprogrammets innehåll överförs från Facebook direkt till din webbläsare och bäddas in i hemsidan. Som resultat av detta kan vi inte påverka mängden data som Facebook samlar in genom användningen av sociala pluginprogram och vi kan endast informera dig via den kunskap som finns tillgänglig för oss: på grund av inbäddningen av sociala pluginprogram blir Facebook informerad om vilka sidor från vår hemsida som du varit inne på, även om du inte är en registrerad Facebook-användare eller inloggad på Facebook. Denna information tillsammans med din IP-adress skickas från din webbläsare till och lagras på Facebooks server i USA. På grund av denna information från Facebook, lagras endast en anonym IP-adress för icke-registrerade användare i Tyskland. Om du är inloggad på Facebook, då kan Facebook direkt tilldela åtkomsten för vår hemsida till ditt Facebook-konto. Facebook mottager information om ditt besök på vår hemsida oavsett om du interagerar med the sociala pluginprogrammen eller inte. När du interagerar med de sociala pluginprogrammen, till exempel genom att klicka på ”gilla”-ikonen eller genom att skriva en kommentar, kommer relevant information från din webbläsare att direkt överföras till och lagras av Facebook. Informationen publiceras även på Facebook och kan ses av dina Facebook-vänner. Vi hänvisar dig vänligen till Facebooks integritetspolicy som du kan hitta på www.facebook.com/about/privacy för att läsa mer om varför och hur mycket information som samlas in och hur den hanteras därefter av Facebook, inklusive dina rättigheter och alternativ för hur du skyddar din integritet. Om du är en registrerad Facebook-användare och inte vill att Facebook ska samla in data om dig via vår hemsida eller länka din medlemsinformation som lagras på Facebook, då måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår hemsida. Det är också möjligt att blockera de sociala pluginprogrammen med Add-Ons till din webbläsare.


Youtube

Pluginprogram från Youtube.com används på denna hemsida och drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. När en användare besöker en hemsida som innehåller ett pluginprogram som detta, ansluter deras webbläsare direkt till YouTubes servrar. På detta vis är YouTubes servrar informerade om vilka hemsidor som användaren har besökt. Om du är inloggad på YouTube, fördelar dem denna information till plattformarna för respektive personligt konto. När du använder pluginprogrammen, som till exempel klickar eller startar en video eller skriver en kommentar, kommer denna informationen att förmedlas till ditt YouTube-konto. Detta kan endast förhindras genom att logga ut innan dessa pluginprogram används. Mer information kan du hitta under deklarationen för dataskydd på https://policies.google.com/privacy.

Twitter

Denna hemsida använder knapparna från Twitter-tjänsten, som försetts av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Dessa pluginprogram indikeras med, till exempel, termen ”Tweet” eller Twitter-logotypen. Detta möjliggör att man kan dela ett inlägg eller en sida från denna hemsida till Twitters servrar. Innehållet från Twitter-knappen sänds direkt av Twitter till användaren webbläsare. Vi kan därför inte påverka mängden data som Twitter samlar in med hjälp av detta pluginprogram; utan kan bara informera användaren via den kunskap som är tillgänglig för oss: efteråt överförs loggdata, sås om användarens IP-adress eller tidigare besöka hemsidor. Mer information kan hittas i Twitters dataskyddsdeklaration https://policies.google.com/privacy.

XING

XINGs ”dela-knapp” används på denna hemsida. Efter anslutning till denna hemsida görs en anslutning till servrarna hos XING AG, , Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg ("XING") från din webbläsare, där Xings ”dela-knapps” funktioner (framför allt kalkylering/visning av motvärdet) utförs. XING lagrar ingen personlig information om dig när du besöker denna hemsida. Framför allt lagrar XING inte några IP-adresser. Det görs heller inga utvärderingar av användarbeteende genom användandet av cookies i anslutning med XINGs ”dela-knapp”. Du kan hitta den senast uppdaterade integritetsinformationen om XINGs ”dela-knapp” och eventuell ytterligare information här: www.xing.com/app/share?op=data_protection

LinkedIn

Pluginprogram från LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, United States (framöver benämnt som ”LinkedIn”) är integrerade i denna hemsida. LinkedIns pluginprogram känns igen via LinkedIns logotyp eller deras ”dela-knapp” (”rekommenderad”) på denna hemsida. När man besöker denna hemsida görs en direkt anslutning mellan webbläsaren och LinkedIns servrar genom pluginprogrammet. LinkedIn mottager därför informationen om att du besökt denna hemsida med din IP-adress. Om du klickar på LinkedIns ”dela-knapp” medan du är inloggad på ditt LinkedIn-konto, kan du länka denna hemsidas innehåll till ditt användarkonto. Vi vill poängtera att vi, som operatörer för denna hemsida, inte mottager någon information om innehållet hos den överförda data eller hur den används genom LinkedIn. Information om datainsamling (syfte, mängd, ytterligare hantering, användning), så väl som dina rättigheter och alternativ kan hittas i LinkedIns dataskyddsinformation. Du hittar denna information här: www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Webbanalys

Vi använder, likt nästan alla hemsideoperatöre, analysverktyg i form av spårningsmjukvara för att fastställa användningsfrekvensen och antal användare på vår hemsida.

Användning av analysverktyget ”Google Analytics”

PM-International använder Google Analytics-tjänsten från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Denna tjänst förser en analys av hemsidans användning med hjälp av cookies. För detta syfte överförs, lagras och utvärderas informationen som genereras av cookien, så som din anonyma IP-adress, till en av Google LLCs servrar i USA, på uppdrag av PM-International. Google Analytics har kompletterats med koden “GAT._anonymizeip();” på denna hemsida. Som resultat av detta garanteras en anonym samling av IP-adresser. Din IP-adressanonymisering görs ofta genom att reducera din IP-adress via Google LLC inom EU eller inom en annan undertecknare av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA). I undantagsfall överförs din IP-adress till en av Google LLCs servar i USA och anonymiseras där. Din överförda IP-adress kommer inte sammanfogas med annan information hos Google LLC. Inom ramverket för Google Analytics annonseringsfunktioner, remarketing och rapporter om uppträdande kommer att användas enligt demografiska karakteristika och intressen. Dessa hanteringar syftar till att anpassa reklam mer med enskilda användares intressen genom hjälp av information om användarbeteende. När det gäller remarketing kan personanpassade annonseringsåtgärder bytas till andra hemsidor baserat på ditt surfingbeteende på PM-Internationals hemsida. Därför kan annonseringsmaterialet innehålla produkter som du tidigare tittat på, på PM-Internationals hemsida. Om du godkänt att din webbläsare och app är ansluten till Google via ditt Google-konto, och att information från ditt Google-konto kan användas till att personanpassa annonser, då kommer Google att använda denna data för omfattande remarketing. Du kan när som helst invända mot förvärv av dina data via Google Analytics. Följande alternativ finns tillgängliga för dig:
 
De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Du kan dock förhindra användningen av cookies via relevanta webbläsarinställningar; i detta fall kan flertalet funktioner från hemsidan inte användas. Inställningarna måste väljas för varje enskild webbläsare som används.
Du kan också förhindra insamlingen och hanteringen av denna data av Google LLC genom att ladda ned och installera en webbläsare-ad-on som finns tillgänglig i följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Detta kan göras alternativ eller i en webbläsare för mobilenheter genom att klicka på följande länk:


En ”opt-out cookie” kommer att placeras i enheten för PM-Internationals hemsidor med effekt på den just nu använda webbläsaren. Om cookiesen tas bort i webbläsaren, då måste man klicka på länken igen.
Mer information om användarvillkoren kan hittas här:
https://www.google.com/analytics/terms/ eller https://policies.google.com/.

Observera: Om du tar bort dina cookies i webbläsaren, då kan också den lagrade ”opt-out cookien” kan tas bort som resultat av detta och man måste på nytt göra ovan nämnda handling för att undvika dem igen.